Western Union
 

Тел: + 389 2 32 18 902  Улица „Гоце Делчев" Д.Т.Ц. Мавровка, Лам A Спрат 5, 1000 Скопје  |   Дома   |   English  |  Shqip  

ACR - Примање на Пари

             Western union е светски лидер за услугата брз трансфер на пари. Услугите на Western Union се достапни на 350.000 локации во повеќе од 220 држави во светот. Унија Финансиска Скопје (УФС) како агент на Western Union услугата брз трансфер на пари ја врши од 1999 година и со сопствената мрежа од 120 локации низ целата држава е долгогодишен лидер во Македонија.

            УФС во Македонија постои во рамките на глобалната стратегија за овозможување повеќе можности за клиентите, како и за проширување и продлабочување на релациите со нив. Со таа цел Унија Финансиска Скопје воведе нов и поедноставен начин на реализација на услугата брз трансфер на пари.
Новата услуга ACR овозможува трансфер на пари со автоматско пополнување на формуларите кои до сега беа неопходни во реализацијата на трансферот.

Примање на пари

         При приемот на парите доволно е клиентот да покаже документ за идентификација и контролен број на трансферот, а потоа операторите на Унија Финансиска Скопје ја превземаат работата и парите кои се испратени на името на клиентот за неколку мигови ќе му бидат доставени на рака. Автоматизираниот процес на трансфер на пари овозможува многу побрзо и едноставно праќање и добивање пари од било која локација во светот. Локациите на УФС јасно се обележени со детелинка со пет листови со различна боја.

Сопственото искуство, развиената мрежа на локации квалификуваноста на операторите, квалитетот на пружењето на услугата, брзината на процесирање на трансферите и воведувањето на нови услуги кои лесно ќе бидат достапни до клиентите со основа со која Унија Финансиска Скопје и во иднина ќе ја гради својата стратегија.Сите информации за услугите, бројот и местоположбата на локациите на Унија Финансиска Скопје ќе ги пронајдете и на Интернет-страницата:www.ufs.com.mk

Контролирајте го статусот на вашиот трансфер

Western Union ви нуди можност да го проверите статусот на вашиот трансфер. За да проверите дали е извршен трансферот и дали парите се спремни за да ги примите вие можете да ја употребите услугата on line - Money Transfer Tracking на Western Union.