Western Union
 

Тел: + 389 2 32 18 902  Улица „Гоце Делчев" Д.Т.Ц. Мавровка, Лам A Спрат 5, 1000 Скопје  |   Дома   |   English  |  Shqip  

Центар за Услуги на Клиентот

Центар за услугите на клиентот УФС.

Тел: + 389 2 32 18 902

Е-маил : За дополнителни прашања или информации можете да контактирате Центар за услугите на клиентот УФС во : ufs@ufs.com.mk

Броевите на Центар за Услугите на Клиентот низ целиот свет.

Кликни во Агенција Western Union за да ги најдете броевите на Центарот за услугите на клиентот на Western Union било каде во светот.