Western Union
 

Tel: + 389 2 32 18 902   Rruga “Goce Dellçev” Q.T Mavrovka, Lam A, Kati  5,  1000 Shkup |    Fillimi   |   English  |  Македонски   

Agjensitë
<< Mbrapa     Tetovë   
       
SUBAGJENT

ADRESA

KODI POSTAL Telefon  
EURO TURS

Kompleksi lovec p.n

1200 044/333 707
DEA-MB

Ilindenska  159 Lok 4

1200 044/353 660
DUKI

Ilindenska  79

1200 044/352 590
DUKI 1

F. Kamjan

1200 044/393 062
ESSA

Strasho Pinxhur p.n

1200 044/336 285
NLB TB TETOVE

TC Merdzan 1/1

1200 044/356 705
SPARKASSE BANK MAKEDONIJA

TETOVE

Ilirida nr. 10

 

1200

STOPANSKA BANKA AD BITOLA EKSPOZITURA TETOVE Marsal Tito nr. 50 1200 044-335-531
CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA TETOVE Ilindenska pn 1200  
POSTA E MAQEDONISE AD SHKUP

Ilindenska bb      

1200

044-356-550